HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[ŠPORT V VELENJU]
[ŠPORT V VELENJU]
☑️ Tudi v prihodnje bomo finančno podpirali športne klube in društva; ☑️ izvajalcem letnega programa športa za treninge bomo zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti Mestne občine Velenje; ☑️ zgradili bomo Urbani park (dve ulični igrišči za košarko, skate park, balvansko dvoran...
[KULTURA V VELENJU]
[KULTURA V VELENJU]
☑️Netržne dogodke (brezplačni dogodki) javnih zavodov bomo pripravljali v mestnem središču, tržno dejavnost (plačljivi dogodki) pa bomo usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov; ☑️ s promocijskimi aktivnostmi bomo krepili razvoj tržnih dogodkov, tako že obstoječih dogod...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj z investitorji in skladi zgradili vsaj 400 novih tržnih neprofitnih stanovanj za vse generacije (zelenica za pošto, Lipa vzhod, zelenica pri nekdanji Abanki, Stara vas, zelenica pri Velenjki);☑️ posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj prilagojenih...
[SKRB ZA STAREJŠE]
[SKRB ZA STAREJŠE]
☑️ Spodbujali in izvajali bomo ukrepe za družbeno odgovorne aktivnosti starejših občanov; ☑️ podpirali bomo aktivnosti društev upokojencev in ostalih deležnikov oz. institucij, ki skrbijo za zdravje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja; ☑️ zagotovili...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
Mladim bomo ustvarjali priložnosti v obliki novo ustvarjenih delovnih mest na področjih, ki ustvarjajo višji dodano vrednost na zaposlenega; izmed novih 400 stanovanj bo del stanovanj namenjen izključno mladim posameznikom in družinam; mladim bomo zagotovili dodatna stanovanja za neprofitn...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ...
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
Ustvarjali bomo pogoje za pridobivanje novih zdravnikov in spodbujali državo za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na področju primarnega zdravstva; ohranili bomo program delovne terapije na domu; energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma...
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
Podpirali bomo prostovoljna gasilska društva - s finančnimi sredstvi in nabavo opreme; podpirali bomo delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota, s ciljem zagotoviti okrepljen in še učinkovitejši sistem zaščite in reševanja; zagotovili bomo finančna sredstva za nakup novih gasilski...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
Peter Dermol se je danes odzval vabilu Drustvo Novus in se udeležil dogodka Svetovna kavarna: "Ko bom županja - župan, bom...", na katerega so povabili kandidate za župane v Mestni občini Velenje. Skupaj z mladimi so se pogovarjali o različnih področjih (mladina, kultura, šport, zaposlovanje...
Skupno: 337 / Trenutna stran: 4 od 19