HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRESTRUKTURIRANJE]
[PRESTRUKTURIRANJE]
☑️V sklopu prestrukturiranja bomo sledili in branili načela pravičnega prehoda, na način, da je potrebno zagotavljati delovno in socialno varnost posredno ali neposredno povezanih zaposlenih z izkopavanjem premoga; ☑️do leta 2027 bomo zagotovili potrebno količino toplotne energije iz...
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj s poslovnimi subjekti ustvarili 1.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo od slovenskega povprečja; ☑️ širili bomo PC Stara vas; ☑️ komunalno bomo uredili 1. fazo nove Poslovne cone Pesje v izmeri 2,15 ha; ☑️ nadaljevali bomo s sistemsko...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[ŠPORT V VELENJU]
[ŠPORT V VELENJU]
☑️ Tudi v prihodnje bomo finančno podpirali športne klube in društva; ☑️ izvajalcem letnega programa športa za treninge bomo zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti Mestne občine Velenje; ☑️ zgradili bomo Urbani park (dve ulični igrišči za košarko, skate park, balvansko dvoran...
[KULTURA V VELENJU]
[KULTURA V VELENJU]
☑️Netržne dogodke (brezplačni dogodki) javnih zavodov bomo pripravljali v mestnem središču, tržno dejavnost (plačljivi dogodki) pa bomo usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov; ☑️ s promocijskimi aktivnostmi bomo krepili razvoj tržnih dogodkov, tako že obstoječih dogod...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj z investitorji in skladi zgradili vsaj 400 novih tržnih neprofitnih stanovanj za vse generacije (zelenica za pošto, Lipa vzhod, zelenica pri nekdanji Abanki, Stara vas, zelenica pri Velenjki);☑️ posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj prilagojenih...
[SKRB ZA STAREJŠE]
[SKRB ZA STAREJŠE]
☑️ Spodbujali in izvajali bomo ukrepe za družbeno odgovorne aktivnosti starejših občanov; ☑️ podpirali bomo aktivnosti društev upokojencev in ostalih deležnikov oz. institucij, ki skrbijo za zdravje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja; ☑️ zagotovili...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
Mladim bomo ustvarjali priložnosti v obliki novo ustvarjenih delovnih mest na področjih, ki ustvarjajo višji dodano vrednost na zaposlenega; izmed novih 400 stanovanj bo del stanovanj namenjen izključno mladim posameznikom in družinam; mladim bomo zagotovili dodatna stanovanja za neprofitn...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ...
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
Ustvarjali bomo pogoje za pridobivanje novih zdravnikov in spodbujali državo za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na področju primarnega zdravstva; ohranili bomo program delovne terapije na domu; energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma...
Skupno: 323 / Trenutna stran: 3 od 18