Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ...
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
Ustvarjali bomo pogoje za pridobivanje novih zdravnikov in spodbujali državo za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na področju primarnega zdravstva; ohranili bomo program delovne terapije na domu; energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma...
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
Podpirali bomo prostovoljna gasilska društva - s finančnimi sredstvi in nabavo opreme; podpirali bomo delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota, s ciljem zagotoviti okrepljen in še učinkovitejši sistem zaščite in reševanja; zagotovili bomo finančna sredstva za nakup novih gasilski...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
Peter Dermol se je danes odzval vabilu Drustvo Novus in se udeležil dogodka Svetovna kavarna: "Ko bom županja - župan, bom...", na katerega so povabili kandidate za župane v Mestni občini Velenje. Skupaj z mladimi so se pogovarjali o različnih področjih (mladina, kultura, šport, zaposlovanje...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[KAKOVOST BIVANJA]
[KAKOVOST BIVANJA]
Spodbujali bomo k spoštljivemu odnosu vseh ljudi in interesnih skupin v Velenju; krepili In spodbujali bomo prostovoljstvo in zagotavljali socialno in družbeno varnost vsem generacijam; velik poudarek bomo namenjali medgeneracijskem in medkulturnem sožitju; spodbujali bomo k sistemskim reš...
[SOCIALNA VARNOST]
[SOCIALNA VARNOST]
Prizadevali si bomo za socialno varnost vseh ranljivih skupin ljudi; nadaljevali bomo s programi v okviru "socialne košarice", kjer bomo zagotavljali sredstva za denarne pomoči in brezplačne storitve (denarne pomoči, brezplačne storitve, pomoč na domu, zavetišče za brezdomce, brezplačn...
SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV - VEČER IN RADIO SLOVENIJA
SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV - VEČER IN RADIO SLOVENIJA
Peter Dermol se je danes, 7. novembra 2022,  udeležil predvolilnih soočenj kandidatov za župana Mestne občine Velenje v organizaciji medijske družbe Večer in Radia Slovenija - Prvi, na katerih je jasno izrazil svoja stališča in cilje glede: - GOSPODARSKEGA RAZVOJA IN PRES...
[SKRB ZA OKOLJE]
[SKRB ZA OKOLJE]
Sanirali in energetsko bomo obnavljali javne stavbe in nanje postavljali sončne elektrarne; spodbujali bomo pridobivanje električne energije iz alternativnih virov in ogrevanje na alternativne vire; ponovno bomo vzpostavili energetsko pisarno in občanom zagotovili energetsko svetovanje; tudi...
NAPOVED - DANES PREDVOLINA SOOČENJA MEDIJSKE DRUŽBE VEČER IN RADIA SLOVENIJA
NAPOVED - DANES PREDVOLINA SOOČENJA MEDIJSKE DRUŽBE VEČER IN RADIA SLOVENIJA
Peter Dermol se bo danes, 7. novembra, ob 17. uri v Centru Nova udeležil predvolilnega soočenja kandidatk in kandidatov za župana Mestne občine Velenje, katerega organizira medijska družba Večer. Dogodek bo potekal v živo. Vabljeni! Ob 17. uri bo prav tako možno prisluhniti soočenju kandida...
[KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA]
[KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA]
Tudi v prihodnje bomo namenjali sredstva za spodbujanje kmetijstva; s finančnimi sredstvi bomo pomagali pri širitvi infrastrukture in nakupu potrebne kmetijske opreme; v središču mesta bomo postavili novo kmečko tržnico; na območju Bevč bomo zagotovili dodatne urejene površine za vrtičk...
HVALA, PODKRAJ PRI VELENJU
HVALA, PODKRAJ PRI VELENJU
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
NA STOJNICI V MESTNEM SREDIŠČU S KANDIDATKO ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE NATAŠO PIRC MUSAR
NA STOJNICI V MESTNEM SREDIŠČU S KANDIDATKO ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE NATAŠO PIRC MUSAR
Danes smo se družili v mestnem središču. Hvala vsem za odlično vzdušje in podporo, katera nam ogromno pomeni! Na stojnici se nam je pridružila tudi kandidatka za predsednico Republike Slovenija Nataša Pirc Musar. Župan Peter Dermol je podprl njeno kandidaturo za predsednico države in ji zaželel...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
Skupno: 289 / Trenutna stran: 2 od 17