9. seja sveta mestne občine velenje

19-12-2023

Svetnice in svetniki SD Velenje so na 9. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala danes, 19. decembra, v sejni dvorani Mestne občine Velenje

- sprejeli proračun za leto 2024,

- potrdili elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,

- sprejeli letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024,

- sprejeli pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov ter pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev,

- potrdili predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje in

- predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2024.


9. seja sveta mestne občine velenje
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
34730

Omejitev znakov 400